Tanečný bootcamp  vystúpenie na pôdiu

Chceli by ste si vyskúšať nácvik choreografie s možnostou sa odprezentovať pred publikom?

Nie sú potrebné predošlé skúsenosti s vystupovaním, stačí mať nadšenie, odhodlanie, čas a musí ťa baviť tancovať minimálne jeden z ponúkaných tanečných štýlov, ktoré budú v choreografii zakomponovane.
Tanečná úroveň vhodná od mierne pokročilého tancovania.