Tanečné vystúpenia (bootcampy pre kurzistov)

Chceli by ste si vyskúšať nácvik choreografie s možnosťou sa odprezentovať pred publikom?
Pridaj sa na tanečné vystúpenie pod vedením hlavnej choreografky Sisi Hodosiovej.
Nie su potrebné predošlé skúsenosti s vystupovaním, stačí mať nadšenie, odhodlanie, čas a musí ťa baviť tancovať minimálne jeden z ponúkaných tanečných štýlov.
Tanečná úroveň vhodná od mierne pokročilého tancovania, prípadne prekonzultuj priamo so Sisou.