Šancova 107/A, SK-831 04 Bratislava, Slovakia
Želežničná ubytovňa - suterén